سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 401 | ۱۲ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیبیات
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


یک خانواده که شامل 3 فرزند دختر و 2 فرزند پسر می‌باشند، به چند طریق می‌توانند عکس یادگاری بیاندازند به طوری که دخترها کنار هم باشند؟
 

پاسخ

  

720

3 فرزند دختر را یک مجموعه (یک شیء) در نظر می‌گیریم که این مجموعه (شیء) به اتفاق چهار نفر (چهار شیء) دیگر (والدین و پسرها) تشکیل 5 شیء را می‌دهند که به !5 طریق کنار هم جابه جا می‌شوند. اما مجموعه‌ی دخترها خود به !3 طریق کنار هم قرار می‌گیرند که بنا به اصل ضرب طرق آن ها در هم ضرب می‌شود، یعنی.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:20)
30 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر دوم (با 0:0:32)
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر سوم (با 0:0:43)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر چهارم (با 0:0:44)
5 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر پنجم (با 0:0:49)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه