سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 401


راهنما
دعوت دوستان

سوال 401 | ۱۲ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


یک خانواده که شامل 3 فرزند دختر و 2 فرزند پسر می‌باشند، به چند طریق می‌توانند عکس یادگاری بیاندازند به طوری که دخترها کنار هم باشند؟
 

پاسخ

  

720

3 فرزند دختر را یک مجموعه (یک شیء) در نظر می‌گیریم که این مجموعه (شیء) به اتفاق چهار نفر (چهار شیء) دیگر (والدین و پسرها) تشکیل 5 شیء را می‌دهند که به !5 طریق کنار هم جابه جا می‌شوند. اما مجموعه‌ی دخترها خود به !3 طریق کنار هم قرار می‌گیرند که بنا به اصل ضرب طرق آن ها در هم ضرب می‌شود، یعنی.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:20
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 2 با 0:0:32
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:43
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 4 با 0:0:44
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 6 با 0:0:54
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه