سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 403


راهنما
دعوت دوستان

سوال 403 | ۱۴ اسفند ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
ساعت
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:1:12

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به تصویر داده شده، چه عددی باید در قسمت دقیقه ساعت علامت سؤال قرار گیرد؟

 

پاسخ

  

45

حل: از چپ به راست، اگر ارقامی که هر یک از ساعت ها نمایش می دهند را به صورت یک دایره (مانند شکل زیر) فرض کنیم، به هر رقم یک واحد افزوده شده و ترتیب اعداد هر بار یک رقم ساعت گرد تغببر کرده است. (یک رقم به چپ حرکت کرده)

 

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:25
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:38
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
آیدا اسكندری  آیدا اسكندری
پاسخ
2 سال پیش
10 1

من درست نوشته بودم ولی برعکس نوشته بودم
جواب اصلی میشد ۴۵ کیبوردم وارد کرده ۵۴

ارسال دیدگاه