سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 415 | ۲۶ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:1:17

میانگین زمان پاسخ دهی


با ارقام 7، 5، 3 و 0 در صورتی که تکرار ارقام مجاز باشد چند عدد سه رقمی می‌توان نوشت که بر 25 بخش‌پذیر باشد؟ 

پاسخ

  

9

دو رقم سمت راست باید 00 یا 50 یا 75 باشد یعنی 3 حالت، رقم سوم هم 3 حالت، (به جز صفر)
9=3×3

برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر اول (با 0:0:36)
8 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر دوم (با 0:2:54)
6 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه