سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 415


راهنما
دعوت دوستان

سوال 415 | ۲۶ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:1:17

میانگین زمان پاسخ دهی


با ارقام 7، 5، 3 و 0 در صورتی که تکرار ارقام مجاز باشد چند عدد سه رقمی می‌توان نوشت که بر 25 بخش‌پذیر باشد؟ 

پاسخ

  

9

دو رقم سمت راست باید 00 یا 50 یا 75 باشد یعنی 3 حالت، رقم سوم هم 3 حالت، (به جز صفر)
9=3×3

برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 1 با 0:0:36
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 2 با 0:2:54
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه