سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 417


راهنما
دعوت دوستان

سوال 417 | ۲۸ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
5 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:2:2

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد دو رقمی وجود دارد که مجموع ارقام آن فرد باشد و بر مجموع ارقامش بخش‌پذیر باشد؟ 

پاسخ

  

15

 اگر مجموع 2 رقم فرد باشد باید یکی زوج، یکی فرد و یکان هم فرد باشد.27, 45, 63, 81, 21
یکان زوج باشد و دهگان فرد، از یکان صفر شروع می‌کنیم. 10,30,50,70,90,12,72,54,36,180

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:1:43
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:4:31
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 3 با 0:4:44
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه