سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 417 | ۲۸ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
5 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:2:2

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد دو رقمی وجود دارد که مجموع ارقام آن فرد باشد و بر مجموع ارقامش بخش‌پذیر باشد؟ 

پاسخ

  

15

 اگر مجموع 2 رقم فرد باشد باید یکی زوج، یکی فرد و یکان هم فرد باشد.27, 45, 63, 81, 21
یکان زوج باشد و دهگان فرد، از یکان صفر شروع می‌کنیم. 10,30,50,70,90,12,72,54,36,180

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر اول (با 0:1:43)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر دوم (با 0:4:31)
13 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر سوم (با 0:4:44)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه