سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 29


راهنما
دعوت دوستان

سوال 29 | ۱۶ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  برابر است با: 
 

پاسخ

  

8

   از صورت  فاکتور می گیریم:
                                                                       

برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 1 با 0:0:34
1 بار نفر اول
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 2 با 0:0:46
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه