سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 10 | ۲۴ آذر ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره مربوطه به کلمه «canister» می باشد؟

پاسخ

  

7

جواب صحیح: شماره 7

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:14)
7 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر دوم (با 0:0:42)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر سوم (با 0:0:45)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر چهارم (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر پنجم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه