سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 10 | ۲۴ آذر ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره مربوطه به کلمه «canister» می باشد؟

پاسخ

  

7

جواب صحیح: شماره 7

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:14)
26 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر دوم (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر سوم (با 0:0:45)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر چهارم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر پنجم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه