سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 22 | ۰۶ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


The .......... shows that the weather is cold or warm.  

پاسخ

  

thermometer

پاسخ:
thermometer : دماسنج

برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر اول (با 0:0:10)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا سلیم پور

صبا سلیم پور

نفر دوم (با 0:0:19)
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر سوم (با 0:0:24)
4 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار دروکی

نگار دروکی

نفر چهارم (با 0:0:30)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر پنجم (با 0:0:31)
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
نگین خوردستان  نگین خوردستان
3 هفته پیش
0 1

ممنون از شما بابت سوال های بسیار عالی????

تیم پشتیبانی پرگاس

سپاس دختر نازنین

مهرسا افكن پور  مهرسا افكن پور
3 هفته پیش
0 1

۲ جواب

ارسال دیدگاه