سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 32 | ۱۶ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


A person who works in a zoo, taking care of the animals.

پاسخ

  

zookeeper

جواب صحیح:     zookeeper: مامور باع وحش

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:15)
14 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر دوم (با 0:0:46)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر سوم (با 0:0:49)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر چهارم (با 0:0:49)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:49
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر پنجم (با 0:0:51)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:50

ارسال دیدگاه