سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 45 | ۲۹ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


Known or recognized by many people.

پاسخ

  

famous

famous: معروف و مشهور
  شناخته شده یا تشخیص داده شده توسط افراد زیادی.

برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر اول (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر دوم (با 0:0:51)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر سوم (با 0:0:51)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر چهارم (با 0:0:56)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه