سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 57 | ۱۱ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


شماره مرتبط با «wildfire» در تصویر مقابل کدام است، آن را در قسمت پاسخ وارد کنید.

پاسخ

  

10برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:7)
14 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر دوم (با 0:0:7)
8 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر سوم (با 0:0:46)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر چهارم (با 0:0:47)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه