سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 61 | ۱۵ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

24

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:18

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر مرتبط با «copy center» می باشد؟

پاسخ

  

16برنده مسابقهمهشید افشار

مهشید افشار

نفر اول (با 0:0:6)
7 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهشهرزاد شیخ الاسلامی

شهرزاد شیخ الاسلامی

نفر دوم (با 0:0:6)
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر سوم (با 0:0:6)
8 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمتینا ممرآبادی

متینا ممرآبادی

نفر چهارم (با 0:0:6)
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهرشاد مهدی زاده

مهرشاد مهدی زاده

نفر پنجم (با 0:0:6)
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه