سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 60 | ۱۴ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

54

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


To tell someone that they are not allowed to do something, or that something is not allowed.

پاسخ

  

forbid

forbid: ممنوع کردن

برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر اول (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر دوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر سوم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر چهارم (با 0:0:50)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر پنجم (با 0:0:51)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه