سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 70 | ۲۴ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:20

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر روبرو به معنی «put away your book» اشاره دارد؟

پاسخ

  

10برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر اول (با 0:0:6)
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر دوم (با 0:0:8)
5 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر سوم (با 0:0:9)
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر چهارم (با 0:0:9)
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر پنجم (با 0:0:10)
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه