سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 66 | ۲۰ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر روبرو به معنی «geography» اشاره دارد؟

پاسخ

  

8برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:5)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر دوم (با 0:0:6)
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر سوم (با 0:0:9)
7 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر چهارم (با 0:0:45)
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر پنجم (با 0:0:47)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه