سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 78 | ۰۲ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر، مربوط به «nail fail» می باشد؟

پاسخ

  

26برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر اول (با 0:0:6)
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر دوم (با 0:0:9)
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر سوم (با 0:0:20)
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر چهارم (با 0:0:37)
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر پنجم (با 0:0:38)
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14

ارسال دیدگاه