سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 78 | ۰۲ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر، مربوط به «nail fail» می باشد؟

پاسخ

  

26برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 1 با 0:0:6
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 2 با 0:0:9
6 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 3 با 0:0:20
1 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 4 با 0:0:37
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 5 با 0:0:38
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه پورصفر

ریحانه پورصفر

نفر 6 با 0:0:52
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 7 با 0:1:13
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه