لیست مدارس پرگاس

مصلی نژاد آرمینه

استان : خراسان رضوی

ناحیه : ناحیه 6 مشهد

امکانات : خوابگاه، کتابخانه، سایت کامپیوتر، آزمایشگاه، نمازخانه، سالن کنفرانس، ورزشگاه، کلاس هوشمند

آدرس : میدان هشتصد، روبه روی پارک لاله

تلفن: 05138911139

تعداد دانش آموزان مدرسه: 295 نفر   
دلشاد

استان : خراسان رضوی

ناحیه : ناحیه 3 مشهد

امکانات : کتابخانه، سایت کامپیوتر، آزمایشگاه، نمازخانه، سالن کنفرانس، ورزشگاه، کلاس هوشمند

آدرس : خیابان پاستور، پاستور 4

تلفن: 05138431116

تعداد اساتید در مدرسه: 36 نفر
تعداد دانش آموزان مدرسه: 523 نفر   
دبیرستان اسرار

استان : خراسان رضوی

ناحیه : ناحیه 4 مشهد

امکانات : خوابگاه کتابخانه سایت کامپیوتر آزمایشگاه نمازخانه سالن کنفرانس ورزشگاه کلاس هوشمند

آدرس : شهید صادقی 13، اسفندیانی 9

تلفن: 0513726222

تعداد دانش آموزان مدرسه: 512 نفر   
مصلی نژاد آرمیتا

مصلی نژاد آرمیتا

تعداد دانش آموزان مدرسه: 289 نفر   
استقلال

مدرسه استقلال

تعداد دانش آموزان مدرسه: 414 نفر