اتم

سوالات رفع اشکال


1-

سلام

خسته نباشید

سوالم اینه که چرا پاسخ نامه موازنه یک سوال رو با عدد اکسایش رفته ولی موازنه سوال دیگه با روشی که دهم یاد گرفتیم؟؟؟

ازکجا باید بفهمیم که از چه روشی واسه موازنه استفاده کنیم؟؟

فقط میخوام فرق این دوسوال رو بپرسم واین دوسوال جدا ازهم نیستن...

ممنون

شیمی
دوازدهم متوسطه
۱۳:۵۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
2- اگر بدانیم فرمول شیمیایی روی هگزافلوئورو سیلیکات و روبیدیم اگزالات به ترتیب به صورت  است، شمار اتم های هر واحد فرمولی چه تعداد از ترکیب های زیر، نادرست نوشته شده است؟
آ: مس (II) هگزافلوئورو سیلیکات: ١۵
ب: کلسیم اگزالات: ٧
پ: آهن (III) اگزالات: ٢٠
ت: سدیم هگزافلوئوروسیلیکات: ٩

شیمی
دهم متوسطه
۲۲:۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
3- اتم چیست و با مولکول چه فرقی دارد؟
علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
4- جرم اتمی یک عنصر برابر است با .....................
علوم
هشتم متوسطه
۲۳:۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
5- نیمه عمر ماده ی رادیواکتیوی 2 سال می باشد. در طی 10 سال چه کسری از ماده ی رادیواکتیو اولیه تلاشی می یابد؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۲۳:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸