اتم رادیواکتیو

سوالات رفع اشکال


1- کدام یک از اتم های زیر رادیواکتیو است؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۱۲:۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
2-

نیمه عمر ماده ی رادیواکتیوی ۲ سال می باشد . در طی ۱۰ سال چه کسری از ماده رادیواکتیو اولیه متلاشی می شود؟ 

۱. یک سی و دوم 

۲. سی و یک سی و دوم

۳. پانزده شانزدهم 

۴. یک شانزدهم

علوم
هشتم متوسطه
۱۹:۴۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹