اتم ها

سوالات رفع اشکال


1-

با سلام آیا بدن انسان نیز از اتم ها تشکیل شده است ؟

یعنی می توان یاخته ها را به عنوان اتم در نظر گرفت؟ 

با تشکر سارا خورشیدی

علوم
هشتم متوسطه
۱۸:۳۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
2- کدام یک از اتم های زیر رادیواکتیو است؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۱۲:۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
3- از میان عناصر زیر، چه تعداد نافلز هستند؟
«آلومینیم - نقره - گوگرد - گرافیت - گاز اکسیژن - آهن - متان - جیوه – طلا»
 
علوم
هفتم متوسطه
۱۵:۴۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳