اداب زندگانی

سوالات رفع اشکال


1- در کدام گزینه، هسته ی گروه اسمی، به درستی مشخّص شده است؟
فارسی
نهم متوسطه
۱۴:۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶