اسم اشاره

سوالات رفع اشکال


1- اسم اشارۂ صحیح برای کلمات «بَیت، وَردَتان، کِتاب، مُجاهِدونَ» در کدام گزینه آمده است؟ 
 
عربی
هفتم متوسطه
۱۴:۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵