اسم های مونث

سوالات رفع اشکال


1- در کدام گزینه، همه اسم ها مؤنث هستند؟ 
عربی
هفتم متوسطه
۰۷:۵۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
2- اسم اشارۂ صحیح برای کلمات «بَیت، وَردَتان، کِتاب، مُجاهِدونَ» در کدام گزینه آمده است؟ 
 
عربی
هفتم متوسطه
۱۴:۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵