اعدادحسابی

سوالات رفع اشکال


1-

سلام وقت بخیر

میشه لطف کنید و سوال زیر رو توضیح بدین؟؟

اگر تعداد اعداد مرکب کوچکتر 51، سی و چهار عدد باشد، تعداد عدد های اول کوچکتر از 51 چند تاست؟چرا؟

ممنون میشم

ریاضی
هشتم متوسطه
۱۹:۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
2- حاصل عبارت زیر کدام گزینه است؟
51+...+1+3+5+7
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
3- دنباله ای از عددهای حقیقی مثبت داده شده است. از جمله ی سوم به بعد، هر جمله حاصل جمع همه ی جمله های قبلی دنباله است. جمله ی هفتم 1000 است و جمله ی اول 1 است. جمله ی دوم کدام است؟
ریاضی
دهم متوسطه
۰۰:۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
4- کدام گزینه در مورددرست است؟         
 
ریاضی
نهم متوسطه
۲۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴