اعدادصحیح

سوالات رفع اشکال


1- اعداد  را به ترتیب روی تخته نوشته ایم. دو عدد ابتدایی را انتخاب کرده  می نامیم و به جای دو عدد  ، عبارت  را می نویسیم و این حاصل را با عدد بعدی در نظر گرفته و به جای این ها همان عبارت به دست آمده را می نویسیم. با تکرار این عملیات پس از 99 بار، فقط یک عدد روی تخته می ماند، آن عدد کدام است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۳:۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
2- ساده شده‌ی عبارت روبه رو کدام است؟                              

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
3- اگر  باشد، حاصل عبارت  در کدام گزینه آمده است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
4-
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۷:۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
5-
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۴۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
6- مقداری آب درون ظرفی موجود است. ابتدا  آب را خالی می کنیم، سپس معادل آب باقی مانده به آن اضافه می کنیم، از نتیجه مقدار خاصی را کم می کنیم. اگر  آب باقی مانده را خارج کنیم،  آب اولیه در ظرف می ماند، مقدار خاصی را که در مرحله ی سوم کم کرده ایم، چند درصد آب موجود در ظرف بوده است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۰:۳۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
7- حاصل عبارت زیر کدام است؟                                             

ریاضی
هشتم متوسطه
۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
8- حاصل عبارت مقابل کدام است؟      

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۳۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
9-

سلام،لطفا این سئوال را توضیح دهید.

عددی صحیح را ۲۰۱۳ مرتبه قرینه کردیم.کدام حاصل بدست می آید؟

الف:خود عدد      ب:قرینه ی عدد         ج:صفر    د:قابل محاسبه نیست  

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
10-   اگر عمل  را برای دو عدد صحیح  aوb به صورت  کنیم، حاصل عبارت  (6-)*(5+) کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۴۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
11-

روش حلش چیه؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
12- سه عدد صحیح را در نظر بگیرید، به صورتی که مجموع اولی و دومی 7- ، مجموعِ اولی و سومی 13+ و مجموع دومی و سومی 18- باشد. حالا مجموع این سه عدد کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۲۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
13- اگر هر دقیقه یک واحد صحیح باشد، به کدام مبدأ، ساعت 10 صبح را با عدد 60- نمایش می دهند؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
14- اگر   باشد، مقدار  در کدام گزینه آمده است؟      
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
15- مورچه‌ای روی محور اعداد صحیح و برروی یکی از اعداد قرار گرفته است. در دقیقه‌ی اول یک واحد به راست می‌رود در دقیقه‌ی دوم 2 واحد به چپ می‌رود. در دقیقه‌ی سوم سه واحد به راست می‌رود و... پس از گذشت 1390 دقیقه روی عدد 2011- قرار می‌گیرد. نقطه‌ی شروع حرکت او کدام گزینه بوده است؟ 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۴۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
16- حاصل عبارت روبه‌رو کدام گزینه است؟
                                          
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
17- به جای x چه عددی قرار دهیم تا تساوی زیر درست باشد؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۵۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
18- حاصلِ کسر زیر کدام گزینه است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۳۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
19- اگر اعداد کوچک‌تر از 4- و بزرگ‌تر از 9- را با اعداد کوچک‌تر از 5 و بزرگ‌تر از 2- جمع کنیم و حاصل را در مجموعه‌ای قرار دهیم، قرینه کوچک‌ترین عضو مجموعه کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
20- حاصل کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
21- کدام گزینه صحیح است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۰۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
22- حاصل عبارت زیر چند است؟
A=۴۹۹_۴۹۷+۴۹۵_۴۹۳.......+۳_۱
الف)۲
ب)۲۵۰
ج)۴۹۶
د)۴۹۸
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
23-
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
24-

قرینه هر عدد صحیح نامنفی از خودش............. است

الف) بزرگتر              ب)کوچکتر

ج) شاید بزرگتر و شاید کوچکتر            د)هیچکدام

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
25- حاصل عبارت زیر کدام گزینه است؟
51+...+1+3+5+7
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
26- یک زیر دریایی 450 متر پایین تر از سطح دریا قرار دارد زیر دریایی دیگری 150 متر از آن بالاتر است موقعیت زیر دریایی دوم نسبت به سطح دریا را با یک عدد علامت دار نشان دهید.
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
27-
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۴۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
28-

لصفا این جواب این دو سوال و راه حل سون رو توضیح بدید ممنون میشم 

۱-مجموع عددهای صحیح بین عدد ۱۰۰ و۱۰۰_  را بدست آورید

۲-مجموع عددهای صحیح فرد بین عدد ۱۵۰و۱۵۰_ را پیدا کنید 

????????

ریاضی
هشتم متوسطه
۲۳:۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
29-

چهار عدد گنگ بین ۲و ۱ بنویسد . لطفا با توضیح راه حل ممنون 

ریاضی
نهم متوسطه
۲۱:۴۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
30-

سوال 123 رو لطفا پاسخ گو باشید

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۲۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
31- حاصل عبارتکدام است؟      
 
ریاضی
نهم متوسطه
۲۲:۴۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
32-

سلام من این سوال رو متوجه نمیشم لطفا روش حل شو برایم توضیح دهید ممنون

ریاضی
نهم متوسطه
۱۶:۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷