اعدادفرد

سوالات رفع اشکال


1- در الگوی عددی زیر، مجموع کل اعداد تا سطر 1394 اُم کدام است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
2- چند عدد طبیعی مختلف داریم که حاصل ضرب دو عدد فرد یک رقمی ‌باشند؟    
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۵۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰