اعدادگنگ

سوالات رفع اشکال


1-

چهار عدد گنگ بین ۲و ۱ بنویسد . لطفا با توضیح راه حل ممنون 

ریاضی
نهم متوسطه
۲۱:۴۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳