اعدادگویا

سوالات رفع اشکال


1- صورت و مخرج کسری عددهای صحیح منفی هستند. صورت یک واحد از مخرج بیش‌تر است. کدام حکم درست است؟
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۱:۱۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
2- اگر باشد، بیش‌ترین مقداری که    می‌تواند باشد چقدر است؟
   
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۱:۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
3-  دانش آموزان یک کلاس در تیم فوتبال و دانش آموزان در تیم والیبال و بقیه عضو تیم شطرنج هستند. چه کسری از دانش آموزان در تیم شطرنج هستند؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
4- در مسابقات فوتبال اگر تیمی 7 گل زده باشد و 10 گل خورده باشد، تفاضل گل آن می‌شود  یعنی گل‌های زده منهای گل‌های خورده. در یک تورنمنت هشت تیم شرکت کرده‌اند. پس از چند بازی، تفاضل گل 7 تیم عبارت است از: ، در این صورت تفاضل گل تیم هشتم کدام است؟  
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۴۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
5- ساده شده‌ی عبارت روبه رو کدام است؟                              

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
6-   اختلاف دو عدد صحیح 13 است. اگر به عدد اول 7- را بیفزاییم و از دومین عدد 9 واحد کم کنیم اختلاف چقــدر خواهد شد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
7- اگر  باشد، حاصل عبارت  در کدام گزینه آمده است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
8- مقداری آب درون ظرفی موجود است. ابتدا  آب را خالی می کنیم، سپس معادل آب باقی مانده به آن اضافه می کنیم، از نتیجه مقدار خاصی را کم می کنیم. اگر  آب باقی مانده را خارج کنیم،  آب اولیه در ظرف می ماند، مقدار خاصی را که در مرحله ی سوم کم کرده ایم، چند درصد آب موجود در ظرف بوده است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۰:۳۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
9- دو کسر بین  کدام است؟

ریاضی
هشتم متوسطه
۲۲:۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
10- حاصل عبارت زیر کدام است؟                                             

ریاضی
هشتم متوسطه
۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
11- حاصل عبارت مقابل کدام است؟

  
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
12-

چهار عدد گنگ بین ۲و ۱ بنویسد . لطفا با توضیح راه حل ممنون 

ریاضی
نهم متوسطه
۲۱:۴۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳