اعداد طبیعی

سوالات رفع اشکال


1- کدام مجموعه تُهی نیست؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۲۳:۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷