اعداد گویا

سوالات رفع اشکال


1- حاصل برابر کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۲۲:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
2- حاصل عبارت  کدام است؟
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۲:۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
3- اعداد  را به ترتیب روی تخته نوشته ایم. دو عدد ابتدایی را انتخاب کرده  می نامیم و به جای دو عدد  ، عبارت  را می نویسیم و این حاصل را با عدد بعدی در نظر گرفته و به جای این ها همان عبارت به دست آمده را می نویسیم. با تکرار این عملیات پس از 99 بار، فقط یک عدد روی تخته می ماند، آن عدد کدام است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۳:۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
4- عدد گویا چیست؟
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۰:۳۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
5-

سلام ، عصر بخیر .

چه طوری باید عدد گویا مساوی رو بدست آورد ؟ 

مگه نمی تونیم ۰.۱۸ رو به کسر هجده صدم تبدیل کنیم ؟؟؟ 

ریاضی
هشتم متوسطه
۱۶:۵۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
6-
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۷:۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶