افعال مضارع

سوالات رفع اشکال


1-

۱۴ صیغه فعل عربی چگونه است؟

عربی
نهم متوسطه
۱۲:۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
2- بن مضارع در کدام گزینه درست نوشته نشده است؟
 
فارسی
هشتم متوسطه
۲۳:۳۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶