الکتریسیته هشتم

سوالات رفع اشکال


1- در شکل زیر هنگامی که کلید بسته شود، آمپرسنج و ولت سنج به ترتیب چه عددهایی را نشان می دهند؟ (از راست به چپ)

علوم
هشتم متوسطه
۱۸:۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱