بارهای الکتریکی

سوالات رفع اشکال


1- لطفا درس الکتریسته قسمت نیرو های +-رو توضیح بدید
علوم
هشتم متوسطه
۱۳:۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱