بن مضارع

سوالات رفع اشکال


1- بن مضارع در کدام گزینه درست نوشته نشده است؟
 
فارسی
هشتم متوسطه
۲۳:۳۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
2- بن مضارع در کدام گزینه درست نوشته نشده است؟
 
فارسی
هشتم متوسطه
۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸