ترجمه آیات

سوالات رفع اشکال


1- این سوال من فک میکنم بغیرازگزینه۳بقیه باخواسته سوال مرتبط ان میشه توضیح بدین برام..توپاسخ گزینه۴رودرست گرفته
عربی
دهم متوسطه
۲۱:۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
2-
قرآن
هفتم متوسطه
۱۸:۵۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵