ترکیبات

سوالات رفع اشکال


1- با حروف کلمۀ ، چند رمز عبور 4 حرفی می‌توان ساخت؟  
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۴:۴۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱