تعدادجمله

سوالات رفع اشکال


1- عبارت زیر چند جمله است؟
«به شما جوانان به عنوان فرزندان عزیز و پاره های دل این ملّت می گویم: عزیزان من، کار کنید؛ امروز دشمنان نمی خواهند دانشگاه و درس و مدرسه و معلم باشد.»
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۷:۳۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸