تلخ یاشیرین

سوالات رفع اشکال


1- با توجه به آیه «وَ لَوْ تَرَى إذْ يَتَوَفَّى الَّذينَ كفروا المَلائِكَةُ یَضرِبونَ وُجوهَهُم وَ اَدبارَهُم عَذاب» فرشتگان هنگام گرفتن جان کافران، به آنان چه وعده ای می دهند؟
پیام های آسمانی
هفتم متوسطه
۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
2- کدام گزینه از عبارات زیر برداشت می شود؟ 
«همان کسانی که فرشتگان جانشان را - در حالی که پاکند - می ستانند، و به آنان می گویند: «درود بر شما باد، به پاداش آن چه انجام می دادید به بهشت وارد شوید.» و «اگر می دیدی هنگامی که فرشتگان جان کافران را می گیرند و به صورت و پشت هایشان می زنند و می گویند: «عذاب سوزان را بچشید.»» 
پیام های آسمانی
هفتم متوسطه
۱۹:۴۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵