توابع لگاریتمی

سوالات رفع اشکال


1-

لطفاً سوال 4و6رو توضیح بدید

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۱:۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱