توابع نزولی

سوالات رفع اشکال


1- اگر و توابعی نزولی با دامنه باشند، کدام تابع صعودی است؟

ریاضی
دوازدهم متوسطه
۲۳:۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹