توان های گویا

سوالات رفع اشکال


1- حاصل برابر کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۲۲:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶