جمع مونث

سوالات رفع اشکال


1- کدام گزینه، برای جای خالی مناسب نیست؟ «......... ناجِحونَ فِي العَمَلِ»
 
عربی
هفتم متوسطه
۲۰:۵۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
2- در کدام گزینه، همه واژه ها مؤنث هستند؟ 
عربی
هفتم متوسطه
۲۱:۳۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
3- در کدام گزینه، غلط وجود ندارد؟
عربی
هفتم متوسطه
۲۱:۴۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
4- اسم اشارۂ صحیح برای کلمات «بَیت، وَردَتان، کِتاب، مُجاهِدونَ» در کدام گزینه آمده است؟ 
 
عربی
هفتم متوسطه
۱۴:۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵