جهان نابرابر

سوالات رفع اشکال


1- گزینه مناسب را انتخاب کنید. 
مطالعات
نهم متوسطه
۰۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳