حد

سوالات رفع اشکال


1- تابع با ضابطه ی  از نظر پیوستگی در دو نقطه به طول های  و1 به ترتیب چگونه است؟
حسابان
یازدهم متوسطه
۲۱:۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
2- حاصل حد کدام است؟

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۲:۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
3-

راه حل تشریحی آن چیست؟؟

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۶:۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
4-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۳:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
5- سلام. خسته نباشید. لطف میکنید بررسی کنید جواب این سوال صحیح است یا خیر؟
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۶:۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
6-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۲:۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
7-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۰:۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
8-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۱:۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
9-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۹:۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
10-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۱:۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲