حدوپیوستگی

سوالات رفع اشکال


1- حاصل حد کدام است؟

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۲:۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
2-

سوال ۴ و تشویقی به چه صورت حل میشه؟

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۶:۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
3-

راه حل تشریحی آن چیست؟؟

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۶:۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
4-

جواب این سوال چی میشه؟

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۷:۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
5-

لطفاً سوال 4و6رو توضیح بدید

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۱:۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
6-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۳:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
7- سلام. خسته نباشید. لطف میکنید بررسی کنید جواب این سوال صحیح است یا خیر؟
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۶:۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
8-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۲:۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
9-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۰:۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
10-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۱:۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
11-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۹:۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
12-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۱:۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲