حرکات زمین

سوالات رفع اشکال


1- مایل بودن محور قطب ها باعث چه پدیده ای می شود؟ 
مطالعات
نهم متوسطه
۰۹:۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
2- وسعت دایره ی روشنایی در نیم کره شمالی پس از انقلاب تابستانی چه تغییری می کند؟
 
مطالعات
نهم متوسطه
۲۳:۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹