دستورزبان

سوالات رفع اشکال


1- شخص فعل در کدام گزینه با بقیّه فرق دارد؟
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۳۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
2-

سلام، 

برای نوشتن جمله ی  « امروز تولد او(مؤنث) است، او یکسال بزرگتر شده» چه کلماتی می‌توان استفاده کرده؟

زبان انگلیسی
نهم متوسطه
۲۰:۰۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
3-

توضیح.    فعل مفعول فاعل

و 

چجوری بفهمیم یک متن از چند جمله درست شده است

 

 

 

فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
4-

سلام لطفا گروه اسمی رو توضیح بدین برام ممنون????

فارسی
هشتم متوسطه
۱۹:۵۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
5- با توجّه به بیت های زیر آرایه مقابل کدام گزینه نادرست است؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۱:۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
6-

در تشخیص ارایه ها و ترکیف اضافی راهنمایی میخوام

فارسی
هفتم متوسطه
۱۵:۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
7- نهاد در کدام گزینه به درستی مشخص نشده است؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۶:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱