دستگاه اعداد مختلط

سوالات رفع اشکال


1- معادله
Z^4-8iZ^2-25=0
را در دستگاه اعداد مختلط حل کنید.
(اونجایی که میخوایم به فرم قطبی در بیاریم معادله رو زاویه ش رو چی باید بنویسم؟)
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۸:۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷
2-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۰:۵۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶