دلیل شاعرانه

سوالات رفع اشکال


1- آرایه های روبه روی کدام بیت، «تماماً» درست است؟
 
ادبیات و زبان فارسی
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
۱۵:۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹