دنباله ثابت

سوالات رفع اشکال


1-
فضاهای متریک با طعم توپولوژی
کارشناسی
۱۹:۵۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
2- در یک تصاعد هندسی، مجموع جملات اول و سوم برابر 1 و مجموع چهار جمله ی اول آن 3 است، مجموع 6 جمله ی اول کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۹:۳۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶