دوازدهم

سوالات رفع اشکال


1- سلام...کدوم هورمون درنیمه دوم دوره جنسی سبب رشدرحم میشود؟
زیست شناسی
یازدهم متوسطه
۲۱:۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
2- در همه گزینه ها «نقش تبعی» وجود دارد؛ به جز  .................... .
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۱۶:۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷